slider_bg_4
Vlerat tona ngurtësojnë atë
çfarë ne besojmë dhe jemi.
Tower Shpk
title_box_bg
 
Rreth Nesh
Kjo shoqëri përbëhet nga arkitektë dhe inxhinierë të kualifikuar në fushat më kryesore të ndërtimit dhe kërkimeve studimore. Misioni jonë është të kemi një nivel të lartë dhe të kualifikuar të personelit, si dhe ti shërbejmë klientëve në mënyrë të specializuar.
slider_1
 
MISIONI YNË
Misioni jonë është të kemi një nivel të lartë dhe të kualifikuar të personelit, si dhe ti shërbejmë klientëve në mënyrë të specializuar. Misioni jonë përcakton se çfarë duhet të realizojmë çdo ditë.

Jeni duke kërkuar për shërbime ndërtimi cilësore dhe të lira për projektin tuaj të ardhshëm?

rreth tower shpk

Kjo shoqëri përbëhet nga arkitektë dhe inxhinierë të kualifikuar në fushat më kryesore të ndërtimit dhe kërkimeve studimore. Vlen të theksojmë korrespondencat dhe anetarësimet në shoqatat teknike shqiptare dhe europiane, një ndër të cilat është SHOSHIK- Shoqata Shqiptare e Inxhinierëve Konsulente dhe TEGOVA – Shoqëria Europiane e Vlerësimeve.

Më shumë

Misioni ynë

Misioni jonë është të kemi një nivel të lartë dhe të kualifikuar të personelit, si dhe ti shërbejmë klientëve në mënyrë të specializuar. Misioni jonë përcakton se çfarë duhet të realizojmë çdo ditë.

më shumë...

Përse të na zgjedhësh ne

Vlerat tona ngurtësojnë atë çfarë ne besojmë dhe jemi.

  • Një marrëdhënie e hapur e bazuar në besim, respekt dhe sukses.
  • Transparencë,Mbështetje dhe Disiplinë në biznesin tonë.
  • Integritet në çdo gjë që bëjmë
  • Përgjegjësi Financiare

 DISA NGA PUNIMET TONA

Shërbimet Tona

PROJEKTIM

projektim-1

Studime pjesore Urbanistike, Projektim arkitektonik për objekte civile – industriale – turistike-vepra arti në infrastrukturë. etj.

MBIKQYRJE & KOLAUDIM

f28f9ba21e37f913b6d1f5411186ef3a_f60

Ndërtime si dhe rikonstruksione civile, industriale, bujqësore dhe turistike të çdo lloji madhësie dhe vështirësie etj.

ASISTENCË NË PËRGATITJEN E DOKUMENTAVE PËR LEJE

icon-white-paper

Asistencë në përgatitjen e aplikimit për ndërhyrjet që kërkojnë të pajisen me leje ndërtimi/Leje zhvillimi apo për punimet me deklaratë paraprake

VLERËSIM I PASURIVE TË PALUAJTSHME

money_bag_euro-50

Vlerësimi i pronës është një përllogaritje e vlerës së pronës sipas të dhënave të caktuara, e përcaktuar nga një vlerësues profesionist i kualifikuar apo nga një vlerësues pronash.

EKSPERTIZA TEKNIKO-LIGJORE

feature-icon-red-magnify-001

Ekspertiza tekniko ligjore përcakton nivelin e përputhshmërisë së objektit me kushtet teknike te projektimit dhe zbatimit si dhe me legjislacionin në fuqi.

KONSULENCË NË PROCEDURAT E PROKURIMIT

law-50

Hartimi i dokumentacionit për tender në pajtim me legjislacionin në fuqi (për Autoritetet Kontraktore)

PREVENTIVIM

calculator-icon

Kompania jonë ofron: Hartimin e preventivave paraprake, llogaritje e kostove përfundimtare, bazuar në vizatimet e rishikuara të projektit etj.

RILEVIM

5402-10-blk_2

Planimetri të gjendjeve ekzistuese të objekteve ndërtimore, Rilevime topografike etj.

PËRPUNIME GRAFIKE

autocad-icon-1

Ofrojmë përpunime të ndryshme Grafike/modelim në AutoCAD, 3DsMax Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator etj.

Partnerët tanë

 
 

Lajmet e fundit