Rreth Nesh

RRETH NESH

Kjo shoqëri përbëhet nga arkitektë dhe inxhinierë të kualifikuar në fushat më kryesore të ndërtimit dhe kërkimeve studimore.

Në projektim kjo shoqëri ka eksperiencë në:

  • Infrastrukturë dhe Vepra Arti
  • Projekte godinash
  • Projekte Rikonstruksioni
  • Projekte Interieri

MISIONI YNE

Misioni jonë është të kemi një nivel të lartë dhe të kualifikuar të personelit, si dhe ti shërbejmë klientëve në mënyrë të specializuar. Misioni jonë përcakton se çfarë duhet të realizojmë çdo ditë. Të realizohet projekti në kohë, në përputhje me mjedisin në përputhje me çdo kërkesë të klientit dhe komunitetit.

VIZIONI YNE

Vizioni që ne kemi për këtë kompani , na kujton çdo ditë se çfarë duhet te arrijmë dhe ku duhet të jemi si kompani.

Forca: Ne jemi një partner solid për klientët , bazuar në integritetin dhe kompetencën e punonjësve tanë si dhe në eksperiencën disa vjeçare.

Performancë: Ne kërkojmë cilësi , i mbajmë premtimet tona dhe në mënyrë të vazhdueshme kërkojmë mënyra të reja për të gjetur zgjidhjen më të mirë.

Pasioni: Ne shqetësohemi dhe i përkushtohemi çdo projekti që realizojmë.

VLERAT TONA

Vlerat tona ngurtësojnë atë çfarë ne besojmë dhe jemi.

  • Një marrëdhënie e hapur e bazuar në besim, respekt dhe sukses.
  • Transparencë,Mbështetje dhe Disiplinë në biznesin tonë. Mënyra jonë e komunikimit me kolegët bazohet në respekt reciprok , disponueshmëri maksimale , bashkëpunim dhe transparencë kundrejt vetë kompanisë , si dhe gjithë partnerëve me të cilët ne bashkëpunojmë.
  • Integritet në çdo gjë që bëjmë. Ne veprojmë me integritet dhe ndjekim standartet më të larta të vlerave morale dhe etike. Duke vepruar me integritet , rritet besimi i cili është një prioritet në çdo marrdhënie që ne kemi me klientë, nënkontraktorë,të punësuar etj.Objektivat tone arrihen me ndershmëri ,korrektësi dhe përgjegjshmëri.
  • Përgjegjësi Financiare

Grafiku i organizates

organograma