Godina Civile

Rikonstruksioni i Godinës së ish hotel Drinit.

Shikoje