Rikualifikimi Urban

Rehabilitimi i bllokut të banimit ndërmjet rrugëve Sokrat Mosko-Ali Kelmendi-Tanush Frashëri.

Shikoje

Rehabilitimi dhe zgjerimi i varrezave publike Tufinë.

Shikoje

Rikualifikim urban i Bllokut mbi Shina, Njësia Bashkiake Nr. 11.

Shikoje

Rikualifikimi urban i qendrës së Kinostudios, sheshit Kinostudio dhe blloku 91

Shikoje