Infrastruktura Rrugore

Rikonstruksion i rrugës Herman Gmeiner

Shikoje

Rikonstruksion i rrugës Herman Gmeiner

Shikoje

Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

Shikoje

Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe hyrje-dalje në qëndrat e banuara në segmentin Levan-Kakavijë.

Shikoje

Rikonstruksioni i rrugës Hamdi Cenoimeri (Faza e dytë).

Shikoje

Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

Shikoje

Rikonstruksion i Rrugës Tahir Skënderi.

Shikoje

Kryerja e punimeve të rikualifikuara në shesh dhe objekte përreth sheshit qëndror të KDS

Shikoje