Ndërtimi i linjës së furnizimit me ujë të depos Misto Mame.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Inxhinerike Ujesjelles-Kanalizime > Ndërtimi i linjës së furnizimit me ujë të depos Misto Mame.

DETAJET E PROJEKTIT

Lloji i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Ujësjellës kanalizime Tiranë sh.a
Vlera e investimit: 28,894,106 me TVSH
Data: 4/29/2013