Rikonstruksioni i rrugës Hamdi Cenoimeri (Faza e dytë).

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Rrugore > Rikonstruksioni i rrugës Hamdi Cenoimeri (Faza e dytë).

DETAJET E PROJEKTIT

Tipi i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Njesia bashkiake nr.6 Tirane
Vlera e investimit: 20,198,168 leke me tvsh
Data: 7/21/2015