Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Rrugore > Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

DETAJET E PROJEKTIT

Tipi i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Njesia bashkiake nr.6 Tirane
Vlera e investimit: 159,243,172 leke me tvsh
Data: 2/9/2016