Kryerja e punimeve të rikualifikuara në shesh dhe objekte përreth sheshit qëndror të KDS

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Rrugore > Kryerja e punimeve të rikualifikuara në shesh dhe objekte përreth sheshit qëndror të KDS

DETAJET E PROJEKTIT

Tipi i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes
Vlera e investimit: 27,980,437.93 me TVSH
Data: 9/7/2012