Rikonstruksion i rrugës Herman Gmeiner

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Rrugore > Rikonstruksion i rrugës Herman Gmeiner

DETAJET E PROJEKTIT

Tipi i projektit: Mbikqyrje
Vendndodhja: Tiranë, Shqipëri
Investitor: Bashkia Tiranë
Vlera e Investimit: 32,420,453 ALL
Data: 2016-2017