Rikonstruksion i objektit Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrje > Godina > Godina Administrative > Rikonstruksion i objektit Ministria e Arsimit dhe Sportit.

DETAJET E PROJEKTIT

Lloji i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vlera e investimit: 90,601,000 leke pa tvsh
Data: 6/11/2015