Rikonstruksioni i Godinës së ish hotel Drinit.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Godina > Godina Civile > Rikonstruksioni i Godinës së ish hotel Drinit.

DETAJET E PROJEKTIT

Lloji i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Vlera e investimit: -
Data: -