Rikonstruksioni i ndërtesës së ish laboratorëve për përshtatje për Qendrën e Konsultave, në QSUT.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Godina Godina Spitalore > Rikonstruksioni i ndërtesës së ish laboratorëve për përshtatje për Qendrën e Konsultave, në QSUT.

DETAJET E PROJEKTIT

Lloji i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Vlera e investimit: 580,278,44.4 leke me tvsh
Data: 5/22/2015