Rikonstruksion i Rrugës Tahir Skënderi.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Rrugore > Rikonstruksion i Rrugës Tahir Skënderi.

DETAJET E PROJEKTIT

Tipi i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Bashkia Tiranë- Njësia bashkiake nr.6
Vlera e investimit: 23,254,500 lekë me TVSH
Data: 11/5/2014