Rikonstruksioni i Spitalit të Neurologjisë dhe Ndërtimi i bunkerit për instalimin e akseleratorit Linear në Spitalin e Neurokirurgjise, në QSUT.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Godina Godina Spitalore > Rikonstruksioni i Spitalit të Neurologjisë dhe Ndërtimi i bunkerit për instalimin e akseleratorit Linear në Spitalin e Neurokirurgjise, në QSUT.

DETAJET E PROJEKTIT

Lloji i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Vlera e investimit: 55,992,600 me TVSH
Data: 4/26/2012