Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe hyrje-dalje në qëndrat e banuara në segmentin Levan-Kakavijë.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Rrugore > Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe hyrje-dalje në qëndrat e banuara në segmentin Levan-Kakavijë.

DETAJET E PROJEKTIT

Tipi i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Vlera e investimit: 153,679,111 leke me tvsh
Data: 12/15/2015