Tower.al > Portfolio > Mbikqyrje > Rikualifikimi UrbanRehabilitimi i bllokut të banimit ndërmjet rrugëve Sokrat Mosko-Ali Kelmendi-Tanush Frashëri.

DETAJET E PROJEKTIT

Lloji i shërbimit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Njesia bashkiake nr.6 Tirane
Vlera e investimit: 37,726,878 ALL
Data: 8/4/2014