Rikonstruksion i rrugës Herman Gmeiner

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Rrugore > Rikonstruksion i rrugës Herman Gmeiner

DETAJET E PROJEKTIT

LLOJI I PROJEKTIT Mbikqyrje
VENDI Tiranë, Shqipëri
Investitor: AKBN
VLERA E INVESTIMIT 32,420,453 ALL
Data: 2016-2017