Ndarje funksionale të brendshme (Ndryshim destinacioni, Punime interieri etj.)